czwartek, 7 marca 2013

Spotkanie w Kancelarii Prezydenta


Wzięliśmy udział w spotkaniu w Kancelarii Prezydenta. Dyskutowaliśmy o instytucji związków partnerskich. Przedstawiliśmy nasze stanowisko, opisaliśmy nasze problemy i doświadczenia życia codziennego. Wszystkie opisane sytuacje spotkały się ze zrozumieniem. Pozostaje jednak wątpliwość, czy z takim samym zrozumieniem odebrani będziemy przez większość parlamentarną.