czwartek, 28 lutego 2013

Konferencja w KPRM

Elżbieta Szczęsna i Aneta Ostrowska wzięły udział w Konferencji podsumowującej projekt „Media Równych Szans” w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Celem Konferencji było wzmocnienie debaty na temat roli mediów w przełamywaniu stereotypów, przeciwdziałaniu dyskryminacji i promocji różnorodności. W wydarzeniu wzięli udział między innymi, przedstawicielki i przedstawiciele organizacji społeczeństwa obywatelskiego, środowiska dziennikarskiego i akademickiego oraz mediów publicznych i Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. W czasie Konferencji odbyła się ceremonia wręczenia nagród laureatom konkursów dla organizacji pozarządowych oraz dziennikarzy.