niedziela, 31 marca 2013

Partnerstwo dla Związków

Nasze Stowarzyszenie przystąpiło do Koalicji Partnerstwo dla Związków.


wtorek, 26 marca 2013

Czeski reportaż

Członkowie Akceptacji wystąpili w reportażu dla Czeskiej TV.


czwartek, 21 marca 2013

Okulary Równości i Członkini Honorowa — Agnieszka Holland

Prezeska i Wiceprezeska Akceptacji wzięły udział w Okularach Równości.
W kategorii Prawa mniejszości i przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na wiek, rasę, pochodzenie etniczne, religię, wiarę lub jej brak, niepełnosprawność albo orientację seksualną, nagrodę otrzymała Agnieszka Holland – Za pokazanie swoim przykładem innego modelu Matki Polki i i znakomity dowód, że można zmieniać i cywilizować debatę publiczną. Za argumenty i sposób ich prezentowania. Za wsparcie rodziców osób nieheteroseksualnych w ich walce o prawa i poszanowanie godności każdego dziecka.
Mamy zaszczyt ogłosić, że laureatka rozdanych dziś Okularów Równości – Agnieszka Holland, zgodziła się zostać honorową członkinią Akceptacji.

piątek, 15 marca 2013

Wywiad z Elżbietą Bajan

Na stronie Queer.pl wywiad z naszą członkinią Elżbietą Bajan.

wtorek, 12 marca 2013

Coming out w Polsce

Coming out w Polsce – Spotkanie z Tamarą Uliasz w Świetlicy Krytyki Politycznej w Trójmieście.
http://www.mixcloud.com/krytykapolityczna/coming-out-w-polsce-spotkanie-z-tamara-uliasz-w-swietlicy-krytyki-politycznej-w-trojmiescie/

czwartek, 7 marca 2013

Spotkanie w Kancelarii Prezydenta


Wzięliśmy udział w spotkaniu w Kancelarii Prezydenta. Dyskutowaliśmy o instytucji związków partnerskich. Przedstawiliśmy nasze stanowisko, opisaliśmy nasze problemy i doświadczenia życia codziennego. Wszystkie opisane sytuacje spotkały się ze zrozumieniem. Pozostaje jednak wątpliwość, czy z takim samym zrozumieniem odebrani będziemy przez większość parlamentarną.