czwartek, 21 marca 2013

Okulary Równości i Członkini Honorowa — Agnieszka Holland

Prezeska i Wiceprezeska Akceptacji wzięły udział w Okularach Równości.
W kategorii Prawa mniejszości i przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na wiek, rasę, pochodzenie etniczne, religię, wiarę lub jej brak, niepełnosprawność albo orientację seksualną, nagrodę otrzymała Agnieszka Holland – Za pokazanie swoim przykładem innego modelu Matki Polki i i znakomity dowód, że można zmieniać i cywilizować debatę publiczną. Za argumenty i sposób ich prezentowania. Za wsparcie rodziców osób nieheteroseksualnych w ich walce o prawa i poszanowanie godności każdego dziecka.
Mamy zaszczyt ogłosić, że laureatka rozdanych dziś Okularów Równości – Agnieszka Holland, zgodziła się zostać honorową członkinią Akceptacji.