Grant


Grant z Funduszy EOG


Miło nam poinformować, że nasze Stowarzyszenie otrzymało grant w drugiej edycji konkursu na projekty tematyczne w ramach programu dla organizacji pozarządowych Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Uczestniczyliśmy w konkursie w obszarze tematycznym „Zwalczanie dyskryminacji”. Nasz projekt pt.”Akceptacja Osób LGB w Domu i Szkole” jest skierowany do rodziców i bliskich osób LGB (lesbijek, gejów, osób biseksualnych) oraz kadry pedagogicznej z terenu całego kraju. Głównym celem projektu jest szerzenie postawy akceptującej wobec osób LGB, wsparcie ich rodzin i budowanie pozytywnych relacji między członkami tych rodzin oraz aktywizacja społeczna rodziców i bliskich osób LGB. Efektem projektu będzie wydanie, upublicznienie i rozpowszechnienie książki zawierającej wywiady z rodzicami osób LGB, która będzie wykorzystywana w dalszej pracy edukacyjnej i pomocowej. Książka (2000 egz.) będzie dystrybuowana bezpłatnie osobom LGB i ich rodzinom, szkołom, bibliotekom, organizacjom pozarządowym oraz zamieszczona na stronie www. Zostanie przeprowadzony pilotażowy program szkoleniowy skierowany do kadry pedagogicznej. Szkolenia będą przeprowadzone w 10 szkołach gimnazjalnych i/lub ponadgimnazjalnych z udziałem rodziców osób LGB, którzy opowiedzą w nich o własnych doświadczeniach.

Obecnie projekt jest w fazie wstępnej realizacji. Umawiamy spotkania ze szkołami, opracowujemy program szkoleń, rozpoczęliśmy również prace nad książką.