piątek, 14 czerwca 2013

Wystąpienie na Kongresie Kobiet

V Kongres Kobiet, na panelu poświęconym Annie Laszuk „Zajrzyjcie do szafy! O tożsamości płciowej, solidarności, związkach partnerskich” wystąpiła nasza Prezeska. Mówiła o naszym Stowarzyszeniu, o pomocy rodzicom mającym trudności
z zaakceptowaniem swoich dzieci oraz o tym jak ważne jest uchwalenie ustawy o związkach partnerskich.