środa, 10 kwietnia 2013

Zajęcia na Uniwersytecie Warszawskim

Na zaproszenie studentów Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego nasza Prezeska wzięła udział w zajęciach na temat Homoseksualizm
w rodzinie. Rozmawiano między innymi o reakcjach rodziców na coming out ich dziecka,
o problemach i pytaniach, które najbardziej ich nurtują oraz jakich rad można udzielić rodzicom, którzy dowiadują się o homoseksualnej orientacji dziecka.