Misja i wizja


Nasza wizja


Jesteśmy rodzinami i przyjaciółmi osób LGBT.

Naszą wizją jest otwarte społeczeństwo, w którym osoby homoseksualne, biseksualne, transpłciowe i ich rodziny są akceptowane oraz cieszą się pełnią praw obywatelskich.

Nasza misja


Podejmujemy działania edukacyjne skierowane do ogółu społeczeństwa, wspieramy rodziny i przyjaciół osób LGBT w budowaniu pozytywnych relacji. Swoją otwartą

postawą chcemy dać przykład innym. Inicjujemy i wspieramy działalność na rzecz równouprawnienia osób LGBT.